Công nhận điểm du lịch Nhà Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 3065
0:00 / 0:00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình vừa ký ban hành Quyết định số 750/QĐ-UBND, công nhận điểm du lịch Nhà Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh trực thuộc Bảo tàng Tổng hợp Trà Vinh.

anh tin bai

Nhà Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh

Với việc công nhận điểm du lịch Nhà Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh, UBND tỉnh giao Bảo tàng Tổng hợp Trà Vinh có trách nhiệm quản lý điểm du lịch, phát triển, duy trì đảm bảo các điều kiện công nhận điểm du lịch; thực hiện quyền và nghĩa vụ đúng theo quy định pháp luật. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý nhà nước đối với điểm du lịch đúng theo quy định hiện hành. 

Nhà Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh tọa lạc tại khóm 4, phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Bảo tàng hiện đang lưu giữ, trưng bày, giới thiệu hơn 800 hiện vật, hình ảnh, tài liệu phản ánh đời sống văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần của cộng đồng dân tộc Khmer Trà Vinh từ truyền thống đến đương đại.

Ngân Linh

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image