Đảm bảo cho đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnam Thmây 2024 vui tươi, lành mạnh, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm
Lượt xem: 5757
0:00 / 0:00

Để đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh đón mừng Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây năm 2024 với tinh thần vui tươi, lành mạnh, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung.

anh tin bai

Chùa Tà Điêu, ấp III, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè treo cờ chuẩn bị các hoạt động đón Tết cổ truyền
Chôl Chnam Thmây

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, các sở, ngành tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tốt việc họp mặt, thăm hỏi các gia đình chính sách, các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trong tỉnh, đảm bảo an toàn và tiết kiệm.

Đối với các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào và giữ gìn an ninh trật tự trong dịp Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây năm 2024, cụ thể:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí lành mạnh, nội dung phong phú, phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc.

Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh có chương trình đặc biệt phục vụ đồng bào dân tộc Khmer đón mừng Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây.

Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan hướng dẫn người dân về giữ gìn sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ có kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây.

Ngành điện lực bảo đảm cung cấp điện phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân trong dịp Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan định hướng các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực công tác, học tập, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với UBMTTQVN, các tổ chức đoàn thể cùng cấp vận động đồng bào phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ gia đình đồng bào dân tộc Khmer nghèo, neo đơn, gặp khó khăn trong cuộc sống để mọi người, mọi nhà cùng đón mừng Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây năm 2024 vui tươi, lành mạnh, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học phải có kế hoạch sắp xếp để cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên người dân tộc Khmer được nghỉ Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây trong 4 ngày, từ 13 – 16/4/2024.

Quốc Bình

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image