Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
Lượt xem: 10689
Ngày 16/1, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Trà Vinh năm 2023.

Huyện Trà Cú khai giảng lớp bồi dưỡng công tác tuyên giáo, tuyên truyền miệng năm 2022 (ảnh: Hồng Phúc)

Kế hoạch nhằm xây dựng, nâng cao trình độ và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch trong công tác cải cách hành chính trong giai đoạn 2021 – 2025.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phải phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo; phải có trọng tâm, trọng điểm; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức chủ động tham gia; thực hiện các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng, đảm bảo cơ cấu phù hợp về nữ, người dân tộc; đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác đào tạo bồi dưỡng.

Theo đó, việc đào tạo, bồi dưỡng tập trung vào các nội dung trọng tâm như sau: Đối với đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức t học đại học, sau đại học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm.

Bên cạnh đó, việc đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị cũng được chú trọng theo tiêu chuẩn quy định và phù hợp với các cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, chức vụ, chức danh của công chức, viên chức.

Ngoài ra, cần bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ về kiến thức và kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin, chuyển đổi số; bồi dưỡng tiếng Anh theo khung 6 bậc dùng cho Việt Nam, tiếng Khmer để nâng cao trình độ của cán bộ, công chức, viên chức.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch.

Quốc Bình

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image