Giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2024
Lượt xem: 4631
UBND vừa ban hành Quyết định số 1841/QĐ-UBND về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
 

 

Thu hoạch lúa ở xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần

Theo đó, giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh là 5.000 đồng/kg.

UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, triển khai và theo dõi việc thực hiện. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo bằng văn bản đến từng xã, phường, thị trấn về giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Quốc Bình

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image