Khắc phục tình trạng “cát cứ thông tin”, “co cụm dữ liệu”
Lượt xem: 7652
Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện vừa có Công văn số 2704/UBND-THNV gửi thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.
 

 

Tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao tại chương trình chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số, Chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số, kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023 và Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06)”; khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn triển khai Đề án 06 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2205/UBND-NC ngày 30/5/2023.

Tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền; đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, kết nối, liên thông các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đồng bộ, thực chất, hiệu quả bảo đảm khắc phục tình trạng “cát cứ thông tin”, “co cụm dữ liệu”.

Tiếp tục tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ dịch vụ công cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Cổng dịch vụ công quốc gia, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm nguyên tắc lấy người sử dụng làm trung tâm.

Nguyên Chương

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image