Phát động phong trào tham gia bảo vệ môi trường và ra quân tổng vệ sinh, làm đẹp cảnh quan môi trường tại cơ quan, đơn vị
Lượt xem: 9712
Ngày 28/12, Chủ tịch UBND tỉnh có công văn gửi các sở, ban, ngành, địa phương về việc tăng cường công tác dọn dẹp vệ sinh, làm đẹp cảnh quan môi trường trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh. 

Tổng vệ sinh trên tuyến đường Thạch Ngọc Biên

Theo đó, để đảm bảo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn trong dịp Tết Dương lịchTết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và tạo phong trào chung tay dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh, vì môi trường trong sạch, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường; phát động phong trào tham gia bảo vệ môi trường và ra quân tổng vệ sinh, làm đẹp cảnh quan môi trường tại cơ quan, đơn vị.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường, quản lý trật tự xây dựng tại các khu đô thị, khu dân cư, khu vực có nguy cơ ô nhiễm môi trường, các điểm nóng môi trường, các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường theo quy định.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm, đặc biệt là các cơ sở có phát sinh mùi hôi, nguồn thải lớn, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh để tránh trường hợp phát sinh khiếu nại, khiếu kiện đông người gây mất an ninh trật tự địa phương.

Hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các đơn vị trong triển khai thực hiện công tác dọn dẹp vệ sinh, làm đẹp cảnh quan môi trường trên địa bàn tỉnh, nhất là trong dịp Tết Dương lịchTết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn quản lý trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường.

Thực hiện đồng bộ công tác vệ sinh môi trường đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông; phát động các phong trào về bảo vệ môi trường và quản lý trật tự xây dựng, quản lý vỉa hè, lòng lề đường; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý theo quy định.

 Tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh, chỉnh trang, làm đẹp cảnh quan môi trường trên địa bàn quản lý, vận động hộ gia đình tham gia vệ sinh, thu gom rác thải khu dân cư, hai bên đường, xung quanh các điểm đặt thùng rác; yêu cầu các đơn vị, tổ chức, cá nhân tháo dỡ các băng rôn, bảng hiệu quảng cáo treo không đúng quy định, đã xuống cấp, hết thời gian thực hiện tuyên truyền các hoạt động sự kiện. Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải kịp thời, không để tồn đọng, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường; dọn dẹp, thu gom rác thải sau các lễ hội, khu buôn bán phục vụ Tết, đảm bảo đường phố luôn sạch, đẹp.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nhất là cơ sở sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm, các điểm nóng môi trường, các cơ sở phát sinh nguồn thải lớn, khu vực có nguy cơ ô nhiễm môi trường trên địa bàn quản lý nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tránh trường hợp khiếu nại, khiếu kiện đông người gây mất an ninh trật tự địa phương.

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, các đơn vị có liên quan đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc sửa chữa, thi công các tuyến đường, không để cản trở, gây mất an toàn giao thông. Tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh, cảnh quan môi trường trên địa bàn quản lý trước và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, bảo đảm cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Nguyên Chương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image