Tăng cường ngăn chặn tình trạng tàu cá và ngư dân của tỉnh vi phạm các quy định của pháp luật về chống khai thác IUU
Lượt xem: 7488
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng vừa ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND gửi thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan và các địa phương về việc tăng cường ngăn chặn tình trạng tàu cá và ngư dân của tỉnh vi phạm các quy định của pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; quản lý các phương tiện hoạt động trên biển.

Ngư dân bốc dỡ hải sản tại cảng cá Định An (Ảnh: Thanh Tuyển)

Theo đó, để thực hiện có hiệu quả việc ngăn chặn tàu cá, ngư dân của tỉnh đánh bắt hải sản trái phép vi phạm vùng biển nước ngoài, tình trạng tàu cá chưa đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm và cấp giấy phép hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương tuyên truyền phổ biển cho ngư dân về quản lý biên giới, biển đảo. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát biên phòng tại các Trạm Kiểm soát biên phòng, tuần tra, kiểm soát lưu động trên biển.

Duy trì thực hiện ký cam kết không khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài đối với các thuyền trưởng, chủ tàu khai thác xa bờ. Kiên quyết không làm thủ tục xuất bến đối với chủ tàu, thuyền trưởng không thực hiện việc ký cam kết, không chấp hành đầy đủ các quy định hoặc thiếu các loại giấy tờ, thiết bị cần thiết; phát hiện, ngăn chặn sớm các trường hợp tàu cá có dấu hiệu nghi ngờ, kịp thời bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm vùng biển các nước khai thác hải sản trái phép.

Phối hợp với các địa phương trong khu vực biên giới biển tổ chức các lớp tuyên truyền kết hợp tuyên truyền nhỏ lẻ, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về điều kiện khai thác thủy sản trên biển, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh trong tình hình mới…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khảo sát, rà soát, nắm chắc số phương tiện trong tỉnh; tham mưu UBND tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch khuyến khích ngư dân đăng ký đầy đủ thủ tục để vươn khơi bám biển; tuyên truyền vận động ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan hỗ trợ UBND cấp huyện tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho tổ chức, cá nhân liên quan… Tổ chức thanh tra, kiểm tra tổng thể về quản lý khai thác, quản lý phương tiện tàu thuyền trên biển và tại cảng cá theo kế hoạch, biểu mẫu quy định của Ủy ban châu Âu và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; không cấp giấy phép cho những chủ tàu cá có phương tiện vi phạm vùng biển nước ngoài; bắt buộc tất cả các chủ tàu khai thác xa bờ phải có hợp đồng trách nhiệm với thuyền trưởng và có xác nhận của chính quyền địa phương.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh lập đề án, chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với các chủ phương tiện chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có điều kiện kinh tế khó khăn, không thể đăng ký, đăng kiểm. Tiếp tục yêu cầu chủ tàu hoặc thuyền trưởng tàu cá khai thác xa bờ phải thực hiện ghi nhật ký khai thác, báo cáo khai thác, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình theo quy định, bật thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ và kết nối với Trạm bờ của Chi cục Thủy sản.

Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các tàu cá bị bắt giữ do khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, các tàu cá không đủ những điều kiện khai thác trong vùng biển của tỉnh theo đúng quy định pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan có liên quan chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông tuyên truyền các quy định của pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn UBND cấp huyện có biện pháp quản lý chặt chẽ tàu cá thực hiện nghiêm công tác đăng ký và cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện trên các tàu cá theo đúng quy định.

Sở Tài Chính hằng năm, chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan lập, tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, chính sách theo chỉ thị này.

Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý về nuôi trồng, khai thác thủy sản trên vùng biển tỉnh Trà Vinh; xây dựng các chương trình, phóng sự, đưa tin, bài về hoạt động khai thác thủy sản, phát triển kinh tế biển của tỉnh… để kịp thời phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên theo dõi, rà soát, thống kê các phương tiện hoạt động trên địa bàn; có chính sách khuyến khích, hỗ trợ các hộ gia đình có điều kiện khó khăn, hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục đăng ký, đăng kiểm phương tiện hoặc chuyển đổi nghề phù hợp; giám sát việc lên hàng và thu nộp nhật ký báo cáo khai thác thủy sản tại các bến cá, các điểm lên hàng trên địa bàn.

Chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến ngư dân về các quy định của pháp luật về biển, phạm vi chủ quyền vùng biển Việt Nam, các hoạt động khai thác thủy sản trên biển. Phối hợp, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi cố tình đưa tàu cá ra nước ngoài hoạt động khai thác hải sản trái phép…

Nguyên Chương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image