Tập trung triển khai có hiệu quả các quy định về chống khai thác IUU
Lượt xem: 8206
Ngày 27/3, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (chống khai thác IUU), chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 4.
 

 

Công an thị trấn Định An cùng với lực lương Biên phòng hướng dẫn người dân thực hiện khai báo lưu trú bằng hình thức trực tuyến (Ảnh: Phạm Hơn)

Kế hoạch nhằm triển khai có hiệu quả các quy định pháp luật về thủy sản, khắc phục những mặt hạn chế theo khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2023. Đồng thời, để phát triển ngành thủy sản và nâng cao vị thế, hình ảnh, trách nhiệm của Việt Nam trong thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế trong bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của tổ quốc.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các chiến dịch về truyền thông trên địa bàn tỉnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cho cộng đồng ngư dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan về chống khai khai thác IUU.

Thường xuyên quản lý đội tàu và theo dõi các hoạt động tàu cá, cập nhật 100% dữ liệu tàu cá của tỉnh vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia; lập danh sách các tàu cá không tham gia đánh bắt thủy sản và các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU để theo dõi, quản lý; kiểm tra, kiểm soát các tàu cá ra vào tại cảng cá theo đúng quy định và đảm bảo thiết bị VMS hoạt động liên tục 24/24 giờ từ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng.

Ngoài ra, triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Bến Tre, Bình Thuận, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang và tỉnh Cà Mau trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển; các quy chế, các chính sách hỗ trợ ngư dân sắm, lắp đặt thiết bị VMS trên tàu cá và khẩn trương thành lập phòng Thanh tra – Kiểm ngư trực thuộc Chi cục Thủy sản theo quy định của pháp luật.

Thực hiện xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, rà soát, đảm bảo 100% hồ sơ các lô hàng xuất khẩu sang thị trường Châu Âu (EC) và các thị trường khác về yêu cầu truy xuất được nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác và sản lượng thủy sản khai thác được bốc dỡ tại tỉnh. Đảm bảo 100% tàu cá chiều dài trên 15m phải cập cảng chỉ đinh, thực hiện thông báo, nộp nhật ký khai thác đúng quy định.

Bên cạnh đó, cần phải nâng cao công tác thanh tra, kiểm tra các vụ việc môi giới, móc nối đưa các tàu cá, ngư dân khai thác bất hợp pháp và xử phạt 100% hành vi khai thác IUU; xử lý nghiêm các cảng cá chỉ định, các đơn vị, tổ chức có liên quan nếu có vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chống IUU theo quy định của pháp luật.

Kế hoạch được giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện và làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các sở, ban ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai hiệu quả.

Quốc Bình

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image