Triển khai sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
Lượt xem: 9501
Ngày 31/3, UBND tỉnh ban hành chỉ thị về việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh.
 

 

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Để triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh một cách đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, góp phần đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Cục Thuế tỉnh, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về lợi ích của hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để người dân, doanh nghiệp biết, tích cực thực hiện; khuyến khích, tạo mọi điều kiện để người dân, doanh nghiệp thực hiện xuất và nhận hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định. Rà soát, phân loại người nộp thuế thuộc đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Công bố đường dây nóng tại Cục Thuế tỉnh và cơ quan Thuế cấp huyện.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Báo Trà Vinh chủ động phối hợp với Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về lợi ích và quyền lợi khi sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; những điểm mới của hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tuyên truyền vận động người nộp thuế thực hiện văn minh thương mại (mua bán hàng hóa có hóa đơn, chứng từ, kê khai trung thực, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước,…).

Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường Trà Vinh phối hợp với cơ quan Thuế thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp bán lẻ hàng hóa không xuất hóa đơn đúng quy định. Tăng cường kiểm tra việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, buôn bán hàng gian, hàng giả để kịp thời ngăn chặn và xử lý.

Sở Tài chính, Sở Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Trà Vinh phối hợp với cơ quan Thuế triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo quy định nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, trọng tâm là lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng, bán lẻ hàng hóa ít lấy hóa đơn.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong công tác triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, chống thất thu ngân sách nhà nước. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với cơ quan Thuế tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với trường hợp bán lẻ hàng hóa không xuất hóa đơn theo quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về lợi ích của hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý biết, thực hiện.

Đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh: thực hiện chuyển đổi sang áp dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đúng hướng dẫn của cơ quan Thuế; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để cơ quan Thuế hỗ trợ thực hiện.

Nguyên Chương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image