Ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi mô hình sản xuất hàng hóa phục vụ Hiệp định EVFTA
Lượt xem: 14040
Ngày 1/3, UBND tỉnh ban hành kế hoạch về việc thực hiện các chương trình khoa học và công nghệ để chuyển đổi mô hình sản xuất hàng hóa phục vụ Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) của tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 – 2025.

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền, phổ biến về Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) của tỉnh Trà Vinh. (Ảnh: Hạnh Trà)

Việc thực hiện các chương trình nhằm tập trung hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn,có lợi thế cạnh tranh, sử dụng công nghệ cao. Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm phát triển thêm nhiều sản phẩm có thương hiệu quốc gia.Theo đó, kế hoạch tập trung thực hiện các mục tiêu cụ thể sau: triển khai ít nhất 7 nhiệm vụ ứng dụng khoa học và công nghệ sản xuất sản phẩmcó giá trị gia tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn,có lợi thế cạnh tranh. Tỷ lệ hài hòa việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn địa phương đạt khoảng 50%. Số doanh nghiệp được hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng hàng năm tăng từ 10 – 15%.

Đồng thời, có ít nhất 20 doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ,nhân rộng trên toàn tỉnh. Có ít nhất 50% diện tích đất nông nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh đã có nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý được cấp mã số vùng trồng.

Bên cạnh đó, triển khai ít nhất 11 nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ. Hỗ trợ bảo hộ 10 nhãn hiệu tập thể, 50 nhãn hiệu thông thường,10 kiểu dáng công nghiệp, 5 sáng chế/giải pháp hữu ích và 5 nhãn hiệu được đăng ký quốc tế.Để đạt được những mục tiêu cụ thể trên, UBND tỉnh đề ra 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp như: ứng dụng các kết quả của khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ,sản xuất sản phẩm mới; xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn địa phương; thúc đẩy xây dựng, đăng ký bảo hộ và khai thác hình ảnh thương hiệu ở trong và ngoài nước.

Nguyên Chương