English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 874
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2221/QĐ-UBND 07/10/2021 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
2197/QĐ-UBND 05/10/2021 Phê duyệt dự toán dự án mở rộng, nâng cấp hệ thống quan trắc, chia sẻ cơ sở dữ liệu và quản lý môi trường thông minh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
2047/QĐ-UBND 24/09/2021 Công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022 Tải về
1987/QĐ-UBND 20/09/2021 Ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 Tải về
1955/QĐ-UBND 17/09/2021 Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp, xây dựng hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Trà Vinh Tải về
1954/QĐ-UBND 17/09/2021 Phê duyệt Danh mục hồ, ao, không được san lấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
1879/QĐ-UBND 09/09/2021 Về việc điều chỉnh khoản 8 Điều 1 Quyết định số 3671/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Tải về
1869/QĐ-UBND 08/09/2021 Thành lập Tổ kiểm tra thẩm định phương án Tổ chức trở lại hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
1864/QĐ-UBND 07/09/2021 Thành lập Tổ giúp việc Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Trà Vinh Tải về
1850/QĐ-UBND 06/09/2021 Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Trà Vinh Tải về
12345678910...
Cơ quan ban hành