Tổng số: 1235
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
57/2024/NĐ-CP 20/05/2024 Nghị định Về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa Tải về
56/2024/NĐ-CP 18/05/2024 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế Tải về
55/2024/NĐ-CP 16/05/2024 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Tải về
08/2024/TT-BGDĐT 15/05/2024 Thông tư hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học Tải về
08/2024/QĐ-UBND 15/05/2024 Quyết định Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
51/2024/NĐ-CP 15/05/2024 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài Tải về
07/2024/QĐ-UBND 13/05/2024 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, phê duyệt, khai thác Cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh Trà Vinh Tải về
50/2024/NĐ-CP 10/05/2024 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy Tải về
49/2024/NĐ-CP 10/05/2024 Nghị định Quy định về hoạt động thông tin cơ sở Tải về
47/2024/NĐ-CP 09/05/2024 Nghị định Quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia Tải về
12345678910...