English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 976
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/2023/QĐ-UBND 12/01/2023 Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tải về
01/2023/QĐ-UBND 12/01/2023 Ban hành Quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tải về
44/QĐ-UBND 11/01/2023 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân hết hiệu lực tính đến ngày 31/12/2022 Tải về
08/QĐ-HĐND 06/01/2023 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành. Tải về
38/2022/QĐ-UBND 30/12/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh. Tải về
37/2022/QĐ-UBND 28/12/2022 Ban hành quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tải về
36/2022/QĐ-UBND 23/12/2022 Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tải về
35/2022/QĐ-UBND 22/12/2022 Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tải về
34/2022/QĐ-UBND 21/12/2022 Quy định giá tính thuế đối với tài nguyên thiên nhiên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tải về
33/2022/QĐ-UBND 21/12/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh Tải về
12345678910...
Cơ quan ban hành

Chung nhan Tin Nhiem Mang