Phê duyệt danh sách Chủ tàu đăng ký thường xuyên hoạt động dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ hoặc khai thác hải sản xa bờ theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Trà Vinh(đợt 1/2018)
Số ký hiệu văn bản 2187/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/10/2018
Ngày hiệu lực 31/10/2018
Trích yếu nội dung Phê duyệt danh sách Chủ tàu đăng ký thường xuyên hoạt động dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ hoặc khai thác hải sản xa bờ theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Trà Vinh(đợt 1/2018)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải và hoạt động khai thác tài nguyên
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm 2187-QD-UBND.pdf
Cơ quan ban hành