Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, một số công tác trọng tâm tháng 12/2018 (Từ ngày 16/10/2018 đến ngày 15/11/2018)
Số ký hiệu văn bản 341/BC-UBND
Ngày ban hành 17/12/2018
Ngày hiệu lực 17/12/2018
Trích yếu nội dung Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, một số công tác trọng tâm tháng 12/2018 (Từ ngày 16/10/2018 đến ngày 15/11/2018)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Trần Anh Dũng
Tài liệu đính kèm 341BC-UBND.pdf
Cơ quan ban hành