Phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 2708/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2019
Ngày hiệu lực 30/12/2019
Trích yếu nội dung Phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải và hoạt động khai thác tài nguyên
Người ký duyệt Trần Anh Dũng
Tài liệu đính kèm 2708.pdf
Cơ quan ban hành