Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo GĐ 2018 - 2020
Số ký hiệu văn bản 25/SY-UBND
Ngày ban hành 14/08/2018
Ngày hiệu lực 14/08/2018
Trích yếu nội dung Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo GĐ 2018 - 2020
Hình thức văn bản Sao Y
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Trần Minh Triệu
Tài liệu đính kèm 25SY-UBND.pdf
Cơ quan ban hành