Tuần từ ngày 17/11/2017 đến ngày 23/11/2017
Số ký hiệu văn bản 116/BC-VP
Ngày ban hành 27/11/2017
Ngày hiệu lực 27/11/2017
Trích yếu nội dung Tuần từ ngày 17/11/2017 đến ngày 23/11/2017
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Huỳnh Công Lập
Tài liệu đính kèm 116BC-VP.pdf
Cơ quan ban hành