Kế hoạch Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 87/KH-UBND
Ngày ban hành 31/12/2019
Ngày hiệu lực 31/12/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Trần Anh Dũng
Tài liệu đính kèm signed-87kh-ubnd.pdf
Cơ quan ban hành