Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020
Số ký hiệu văn bản 03/KH-UBND
Ngày ban hành 21/01/2020
Ngày hiệu lực 21/01/2020
Trích yếu nội dung Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải và hoạt động khai thác tài nguyên
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm signed-03qd-ubnd.pdf
Cơ quan ban hành