Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Trà Vinh năm 2020
Số ký hiệu văn bản 08/KH-UBND
Ngày ban hành 04/02/2020
Ngày hiệu lực 04/02/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Trà Vinh năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm signed-08kh-ubnd.pdf
Cơ quan ban hành