Thông báo số: 29/TB-STNMT kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sông) mỏ cát tại xã Long Đức, thánh phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 29/TB-STNMT
Ngày ban hành 05/02/2020
Ngày hiệu lực 05/02/2020
Trích yếu nội dung Thông báo số: 29/TB-STNMT kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sông) mỏ cát tại xã Long Đức, thánh phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải và hoạt động khai thác tài nguyên
Người ký duyệt Đặng Văn Điền
Tài liệu đính kèm 29TB.pdf
Cơ quan ban hành