Tài liệu Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 454/STNMT-CCQLĐĐ
Ngày ban hành 06/03/2020
Ngày hiệu lực 06/03/2020
Trích yếu nội dung Tài liệu Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải và hoạt động khai thác tài nguyên
Người ký duyệt Trương Văn Hòn
Tài liệu đính kèm 2759_qd_ubnd_phe_dueyt_kq_dieu_tra_dg_chat_luong_dat_tiem_nang_dat_dai_tren_dia_ban-ttv_.pdf
Bao cao thuyet minh CLD Tra Vinh (Final).pdf
Chat luong datjpg_chuyen.jpg
Tiem nang datjpg_chuyen.jpg
Cơ quan ban hành