Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và một số công tác trọng tâm tháng 3/2020 (Từ ngày 15/01/2020 đến ngày 14/02/2020)
Số ký hiệu văn bản 39/BC-UBND
Ngày ban hành 10/03/2020
Ngày hiệu lực 10/03/2020
Trích yếu nội dung Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và một số công tác trọng tâm tháng 3/2020 (Từ ngày 15/01/2020 đến ngày 14/02/2020)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm signed-39bc-ubnd.pdf
Cơ quan ban hành