Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 1154/UBND-THNV
Ngày ban hành 31/03/2020
Ngày hiệu lực 31/03/2020
Trích yếu nội dung Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chiến lược, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm 1154ubnd-thnv.pdf
Cơ quan ban hành