Ban hành kế hoạch hành động bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 2007/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/04/2020
Ngày hiệu lực 13/04/2020
Trích yếu nội dung Ban hành kế hoạch hành động bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải và hoạt động khai thác tài nguyên
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm signed-2007qð-ubnd.pdf
Cơ quan ban hành