Đưa người dân Trà Vinh đang sinh sống, làm việc, học tập tại Thành Phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương trở về tỉnh.
Số ký hiệu văn bản 3031/UBND-KGVX
Ngày ban hành 28/07/2021
Ngày hiệu lực 28/07/2021
Trích yếu nội dung Đưa người dân Trà Vinh đang sinh sống, làm việc, học tập tại Thành Phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương trở về tỉnh.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm 3031.pdf
Cơ quan ban hành