Triển khai thực hiện Công văn số 1089/BYT-DP ngày 06/3/2022
Số ký hiệu văn bản 881/UBND-KGVX
Ngày ban hành 09/03/2022
Ngày hiệu lực 09/03/2022
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Công văn số 1089/BYT-DP ngày 06/3/2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Lê Thanh Bình
Tài liệu đính kèm saoy-881_0001.pdf
Cơ quan ban hành