Thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 35/KH-UBND
Ngày ban hành 16/05/2022
Ngày hiệu lực 16/05/2022
Trích yếu nội dung Thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chiến lược, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Quỳnh Thiện
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-04totrinh27stttt-khthuchienchienluocthongtincososua-l.pdf
Cơ quan ban hành