Thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu văn bản 47/KH-UBND
Ngày ban hành 22/06/2022
Ngày hiệu lực 22/06/2022
Trích yếu nội dung Thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chiến lược, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm KH-47_UBND.pdf
Cơ quan ban hành