Báo cáo tuần từ ngày 23/9/2022 đến ngày 29/9/2022
Số ký hiệu văn bản 102/BC-VP
Ngày ban hành 04/10/2022
Ngày hiệu lực 04/10/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tuần từ ngày 23/9/2022 đến ngày 29/9/2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Tâm
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-38. bao cao tuan 23.9.2022 den 29.9.2022.pdf
Cơ quan ban hành