Ban hành Chương trình "Công bố tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh Trà Vinh phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước"
Số ký hiệu văn bản 1955/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/10/2022
Ngày hiệu lực 05/10/2022
Trích yếu nội dung Ban hành Chương trình "Công bố tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh Trà Vinh phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước"
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm saoy-1955_0001.pdf
Cơ quan ban hành