Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 1921/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/09/2022
Ngày hiệu lực 28/09/2022
Trích yếu nội dung Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chiến lược, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Thanh Bình
Tài liệu đính kèm saoy-1921_0001.pdf
Cơ quan ban hành