Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 07/NQ-CP
Ngày ban hành 30/01/2023
Ngày hiệu lực 30/01/2023
Trích yếu nội dung Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Minh Khái
Tài liệu đính kèm NQ 07 của CP giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước 2022.pdf
Cơ quan ban hành