Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
Số ký hiệu văn bản 91/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/10/2022
Ngày hiệu lực 30/10/2022
Trích yếu nội dung Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Minh Khái
Tài liệu đính kèm Nghị định 91_2022_NĐ-CP ngày 30_10_2022.pdf
Cơ quan ban hành