Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2023 - 2025
Số ký hiệu văn bản 1240/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/08/2023
Ngày hiệu lực 16/08/2023
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2023 - 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chiến lược, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm saoy-1240_0001.pdf
Cơ quan ban hành