Quyết định về việc phế duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đường dẫn vào Nhà máy xử lý rác tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 539/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/04/2023
Ngày hiệu lực 17/04/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phế duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đường dẫn vào Nhà máy xử lý rác tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải và hoạt động khai thác tài nguyên
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm saoy-539_0001.pdf
Cơ quan ban hành