Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT/TU ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 91/KH-UBND
Ngày ban hành 23/12/2022
Ngày hiệu lực 23/12/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT/TU ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải và hoạt động khai thác tài nguyên
Người ký duyệt Nguyễn Quỳnh Thiện
Tài liệu đính kèm 91-kh-ubnd-trienkhai-thuchien-ct29-tu-tangcuong-ql-tnn.pdf
Cơ quan ban hành