Kế hoạch thực hiện Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 92/KH-UBND
Ngày ban hành 26/12/2022
Ngày hiệu lực 26/12/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải và hoạt động khai thác tài nguyên
Người ký duyệt Nguyễn Quỳnh Thiện
Tài liệu đính kèm 92_kh_ubnd_truyen_thong_bien_dai_duong_qd729_ttg.pdf
Cơ quan ban hành