Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống kháng thuốc tại Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số ký hiệu văn bản 1121/QĐ-TTg
Ngày ban hành 25/09/2023
Ngày hiệu lực 25/09/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống kháng thuốc tại Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chiến lược, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực
Người ký duyệt Trần Hồng Hà
Tài liệu đính kèm 1121-ttg.signed.pdf
Cơ quan ban hành