Nghị quyết Về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 - 2030
Số ký hiệu văn bản 93/NQ-CP
Ngày ban hành 05/07/2023
Ngày hiệu lực 05/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 - 2030
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Trần Hồng Hà
Tài liệu đính kèm 93nq.signed.pdf
Cơ quan ban hành