Kế hoạch kiểm kê tài nguyên nước tỉnh Trà Vinh, giai đoạn đến năm 2025
Số ký hiệu văn bản 05/KH-UBND
Ngày ban hành 22/01/2024
Ngày hiệu lực 22/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm kê tài nguyên nước tỉnh Trà Vinh, giai đoạn đến năm 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải và hoạt động khai thác tài nguyên
Người ký duyệt Nguyễn Quỳnh Thiện
Tài liệu đính kèm saoy-05_0001638415931973523273638421374093926104.pdf
Cơ quan ban hành