V/v tiếp nhận và tổ chức hỗ trợ gạo cho học sinh
Số ký hiệu văn bản 1007/UBND-KGVX
Ngày ban hành 06/03/2024
Ngày hiệu lực 06/03/2024
Trích yếu nội dung V/v tiếp nhận và tổ chức hỗ trợ gạo cho học sinh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm saoy-1007_0001638453973981995777.pdf
Cơ quan ban hành