Thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 104/KH-UBND
Ngày ban hành 01/11/2023
Ngày hiệu lực 01/11/2023
Trích yếu nội dung Thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải và hoạt động khai thác tài nguyên
Người ký duyệt Nguyễn Quỳnh Thiện
Tài liệu đính kèm saoy-104_0001638483599271108053.pdf
Cơ quan ban hành