Triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 103/KH-UBND
Ngày ban hành 24/10/2023
Ngày hiệu lực 24/10/2023
Trích yếu nội dung Triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chiến lược, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Quỳnh Thiện
Tài liệu đính kèm saoy-103_0001638483600941918238.pdf
Cơ quan ban hành