Thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 89/KH-UBND
Ngày ban hành 25/09/2023
Ngày hiệu lực 25/09/2023
Trích yếu nội dung Thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chiến lược, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Quỳnh Thiện
Tài liệu đính kèm saoy-89_0001-1-638483602275098209.pdf
Cơ quan ban hành