Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành
Số ký hiệu văn bản 06/QĐ-HĐND
Ngày ban hành 01/04/2024
Ngày hiệu lực 01/04/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Dương Thị Ngọc Thơ
Tài liệu đính kèm qd-06638487681987503331.pdf
Cơ quan ban hành