Thông báo số: 196/TB-STNMT về việc Công khai cá Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng công thương (cát sông, cát ven biển) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 196/TB-STNMT
Ngày ban hành 24/07/2019
Ngày hiệu lực 24/07/2019
Trích yếu nội dung Thông báo số: 196/TB-STNMT về việc Công khai cá Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng công thương (cát sông, cát ven biển) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải và hoạt động khai thác tài nguyên
Người ký duyệt Trần Văn Hùng
Tài liệu đính kèm tb196.rar
Cơ quan ban hành