Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 28/10/2019 đến ngày 02/11/2019
Số ký hiệu văn bản 42/LCT-UBND
Ngày ban hành 25/10/2019
Ngày hiệu lực 25/10/2019
Trích yếu nội dung Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 28/10/2019 đến ngày 02/11/2019
Hình thức văn bản Lịch công tác
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Thành Tâm
Tài liệu đính kèm signed_42lct.pdf
Cơ quan ban hành