Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019
Số ký hiệu văn bản 46/LCT-UBND
Ngày ban hành 22/11/2019
Ngày hiệu lực 22/11/2019
Trích yếu nội dung Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019
Hình thức văn bản Lịch công tác
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Văn Quyển
Tài liệu đính kèm signed-46lct.pdf
Cơ quan ban hành