Tổng số: 1289
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
10/2024/QĐ-UBND 14/06/2024 Quyết định Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
63/2024/NĐ-CP 10/06/2024 Nghị định Quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất Tải về
62/2024/NĐ-CP 07/06/2024 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều, phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tải về
61/2024/NĐ-CP 06/06/2024 Nghị định Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" Tải về
60/2024/NĐ-CP 05/06/2024 Nghị định Về phát triển và quản lý chợ Tải về
20/2024/TT-BGTVT 03/06/2024 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khung xe mô tô, xe gắn máy Tải về
19/2024/TT-BGTVT 03/06/2024 Thông tư Ban hành Sửa đổi 01:2024 QCVN 33:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô Tải về
18/2024/TT-BGTVT 31/05/2024 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ Tải về
17/2024/TT-BGTVT 30/05/2024 Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giao thông vận tải Tải về
16/2024/TT-BGTVT 30/05/2024 Thông tư Quy định một số nội dung về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ Tải về
12345678910...